menu

КЗ «В е л и к о м и х а й л і в с ь к а Ц Б С»
«Про діяльність бібліотек – філій у 2016 році».
І. Статистичні дані, згідно звітів бібліотек – філій за 2016 р.
На 01.01.2017 р. по ЦБС налічується - 11484 читачів, книговидача складає - 227167, відвідування - 103026, показник відвідування масових заходів, в тому числі є у кількості – 15288, загальна кількість масових заходів складає –1287, заходів із популяризації літератури - 541. Загальна кількість заходів по ЦБС за 2016 рік складає –1828 .
ІІ. Основні дані про проведення перевірок у бібліотеках – філіях ЦБС:
3.1. Експертно-діагностичний аналіз було зроблено у І півріччі 2016 р. Згідно графіку планових перевірок бібліотек системи на 2016 рік щодо комплексного вивчення їх діяльності та проведення експертно-діагностичного аналізу, перевірки були здійснені у ІІ кварталі, а саме: Цебриківській б/ф для дітей та Новопетрівській б/ф 21 травня 2016 року;
Рейдові виїзди були здійснені до бібліотек системи у кількості – 16. Всього перевірок було вісімнадцять (18). За фактом перевірок були написані довідки, звіти та зазначені рекомендації , які відображені у картотеці контролю.
3.2. Перевірка фондів ЦБС:
Перевірки фондів були проведені планові у РДБ, Цебриківській бібліотеці для дітей та Кіровській бібліотеці-філії. Також позапланово було проведено перевірки книжкових фондів читальної зали ЦБС та Петрівської б/ф. За 2016 рік з фонду Великомихайлівської ЦБС вибуло 9377 екземплярів книг та брошур
Надійшло до фонду ЦБС 2133 екз. літератури.(813 книг на суму 39965,71 грн. та 1320 екз. періодичних видань).
За 2016 рік була мала кількість щодо надходження нової літератури і періодичних видань. Тому відсоток списання від надходження у 2016 році – становить 439%, бо показник списання(9377 прим.) набагато перевищує показник надходження (2133 прим.).
ІІІ. Інформаційно-бібліографічна діяльність ЦБС:
Довідково-бібліотечна та інформаційна робота у системі проводиться згідно річних та місячних планів роботи.
Бібліотекарями ЦБС проводиться певна робота із каталогами і картотеками. Враховуючи ті дані, які бібліотекарі надають при щоквартальних звітах та згідно проведених перевірок у 2016 році бібліографічна діяльність бібліотек – філій є у задовільному стані.
Довідково-бібліографічне обслуговування було проведено для всього 1038 користувачів ЦБС (їм надавалися усні довідки /996/ та письмові /81/). Протягом 2016 року здійснювалося індивідуальне інформування користувачів про нові надходження літератури для 36 абонентів, а колективне інформування було для 493 абонента, що обслуговуються у 38 - ми колективах.
Системна робота проводиться у ЦБС щодо проведення бібліотечних уроків у співпраці із загальноосвітніми школами району. У 2016 році всі бібліотекарі вчасно спланували і проводили заняття за «Єдиним планом – графіком занять з основ бібліографічних знань на 2015 – 2016 навчальний рік». У 2016 році бібліотечних уроків було проведено – 221.

Велика увага приділялася інформаційній роботі. Інформація надавалася користувачам ЦБС протягом року щодо нових надходжень до бібліотек – філій системи. Для користувачів центральних районних бібліотек ЦРБ і РДБ були представлені - 7 бюлетенів нових надходжень, були проведені Дні інформації по ЦБС у кількості - 32, Дні бібліографії – 13. Застосовувалися у роботі з читачами рекомендаційні списки (87), тематичні списки (15), інформаційні списки (35).
За актуальними темами, протягом року, були презентовані для читачів такі рекомендаційні списки літератури: «Крізь біль розлук у радість сторіч» - до145 річчя від дня народження Лесі Українки (1871-1913), видатної української письменниці; «Голос вічності» - до 75 річчя з д.н. Шнабель - Тихомирової О.Я. – самодіяльної письменниці Великомихайлівщини, автора 4-х краєзнавчих книг; «Героїчна оборона Одеси» - до 75 річчя від початку 73-денної героїчної оборони Одеси від німецько-фашистських загарбників; «Ступка Богдан Сильвестрович: український актор театру і кіно, лауреат Шевченківської премії, герой України» - до 75 річчя з дня народження Богдана Ступки (1941-2012);
«Віталій Федорович Первухін – самодіяльний поет, письменник, краєзнавець Великомихайлівщини» - до 80річчя з дня народження;
«Михайло Грушевський та його внесок у розвиток історії та культури України» - до 150 річчя від дня народження (1866-1934). Тематичний список «Право України» про надходження нової літератури по праву у 2016 році. Також для читачів ЦБС оформлялася інформаційна продукція: тематичний покажчик «Літературна Великомихайлівщина 1995 – 2016р.р.» - до 220 – ї річниці селища Велика Михайлівка (села Гросулове) , документально – бібліографічна збірка «Літературне сузір’я Великомихайлівщини» - до 95 – ти річчя Великомихайлівської ЦРБ, закладки за темою «Великомихайлівська ЦРБ пропонує сучасні послуги» з рубрики «Наші можливості для Вас – члени громади Великомихайлівщини».
Рекламно - іміджева діяльність ЦБС. Конкурси – 2016

5.1. Рекламно – іміджева діяльність: 2016 рік був націлений на активізацію рекламно – іміджевої діяльності бібліотек – філій ЦБС. Бібліотекарі ЦБС протягом року висвітлювали проведену роботу на сторінках районної газети «Єдність», сайті Великомихайлівської ЦБС і блогах Великомихайлівських селищних бібліотек – РДБ, ЦРБ, Великоплосківської б/ф та Цебриківській б/ф для дорослих. На сайті ЦБС представлена інформація «Моніторинг співпраці зі ЗМІ 2008 – 2016 р.р.» (статистичні дані заносяться щоквартально у табл.№1 «Інформаційний спектр публікацій в ЗМІ» /за 2012-2016 р.р. в цифрах/. Згідно обліку публікацій, які друкувалися у ЗМІ дані за 2016 рік є такими: протягом року було надруковано 16 публікацій на сторінках районної газети «Єдність» /інформація є на сайті ЦБС у закладці «На сторінка преси ЦБС»
5.2. Робота із сайтом ЦБС та блогами сучасних бібліотек ЦБС:
Протягом п’яти років (2012 – 2016 р.р.) проводиться певна робота над змістом блогів та сайту ЦБС – це актуалізація розділів у блогах та сайті ЦБС. Формуються інформаційні ресурси шляхом пошуку, відбору інформацій та завантаження інформаційних матеріалів. Клопітка робота ведеться над створенням різних за тематикою відео матеріалів: слайдів, презентацій тощо. Для того, щоб активніше рекламувати діяльність сільських бібліотек – філій на блозі Великомихайлівської ЦРБ була створена закладка «Відео бібліотек – філій» у ній завантажені відео – слайди (у 2016 році – відео, у 2015 році – 2 відео). За 2016 рік на сайт ЦБС були завантажені 20 інформацій, 137 фото, 1 відео; звернень за рік 578. На блог Великомихайлівської ЦРБ були завантажені 27 інформацій, 108 фото, 1 відео; звернень за рік 4752. На блог Великомихайлівської РДБ були завантажені 30 інформацій, 184 фото; звернень за рік 7343. На блог Великоплосківської б/ф були завантажені 14 інформацій, 63 фото; звернень за рік 838. На блог Цебриківської б/ф були завантажені 5 інформацій, 13 фото; звернень за рік 1593.
5.3 Участь у конкурсах 2016 року: Активна робота була проведена у бібліотеках системи щодо участі у конкурсах року: - у Всеукраїнському конкурсі «Книгоманія - 2016 року» (у І кварталі); - «Мрії про Україну: дитячий погляд» активну участь брали читачі ЦБС - «Море талантів» /V конкурс дитячого літературної творчості в рамках XXI Одеської міжнародної книжкової ярмарки/ брали участь Бурбак Лілія читачка Новопетрівської б/ф; Таранюк Валерія читачка РДБ. - у обласному огляді-конкурсі 2016 року «Спільна просвітницька і популяризаторська діяльність бібліотек, клубних закладів і музеїв області, як шлях патріотичного виховання». Бібліотеки - учасниці, які визнані кращими на районному рівні серед селищних бібліотек : Великомихайлівська ЦРБ у номінації «Виховання любові до рідного краю, народних традицій, природи, фольклору» (завідуюча відділом обслуговування Кейзі М.І., директор Великомихайлівського РБК Ростовцева А.П., зберігач Великомихайлівського історико - краєзнавчого музею Долгов О.В.); Цебриківська б/ф для дорослих у номінації «25 років Незалежності України: погляд у велике майбутнє» (завідуюча б/ф Костик Т.І., директор Цебриківського БК Миськова Н.В.). Серед сільських бібліотек системи 1 місце посіла Полезненська б/ф у номінації «25 років Незалежності України: Погляд у величне майбутнє» (завідуюча Полезненською б/ф Нікуліна Г.П., директор сільського БК Павлішак В.І.).
VІ. Соціологічна і дослідницька робота бібліотек – філій: У 2016 році Великомихайлівська ЦБС брала участь у соціологічних дослідженнях: - регіонального значення: «Сайт та блог — обличчя бібліотеки. Що сподобалось у колег?», «Вивчення якості бібліотечного фонду як запорука його ефективного використання. Розділ «Техніка» «СГ», «Бібліотеки Одещини: історія і сучасність» та у Всеукраїнському соціологічному дослідженні «Михайло Грушевський – український історик європейського значення». Всі узагальнюючі матеріали від ЦБС надсилалися до обласних бібліотек в рамках тих термінів, які були зазначені. Інформація була надіслана на електроні адреси. Протягом року реалізовувалася пошукова, дослідницька робота згідно проекту ЦБС «Джерела. Пошук. Пам’ять» і програмою ЦБС «Джерела краєзнавчої спадщини».
VІІ. Культурно - масова робота бібліотек системи
7.1. Культурно – просвітницька діяльність ЦБС: 2016 рік був націлений на активну культурно – просвітницьку роботу для населення Великомихайлівського р-ну. Велику увагу приділяють бібліотекарі району масовій роботі, популяризації літератури серед читачів різної вікової категорії. Заходів із популяризації літератури було за рік – 541, а масових заходів було проведено по ЦБС всього – 1287. Відвідування масових заходів складає, за 2016 рік, всього по ЦБС - 103026 та книговидача під час м/з була у кількості всього - 14913 примірників. Також, у 2016 році для заходів використовувалася наочність. Для користувачів ЦБС була представлена наочність у кількості – 78 (інформаційні стенди, бібліотечні плакати тощо).
7.5. Найкращі заходи 2016 року: *У 2016 році Великомихайлівська ЦРБ провела 22 квітня «Бібліосутінки» під гаслом «Високі виміри духовності». / Про захід була публікація «Високі виміри духовності» від учнів 9-А класу Великомихайлівської ЗОШ №1 у районній газеті «Єдність» №33 від 14.05.2016 р./

* Свято з нагоди святкування 220 – ї річниці селища Велика Михайлівка Першого жовтня, в рамках святкової програми, у рідному селищі були урочисті заходи, які проводилися протягом дня на головній селищній площі та на окремо відведеній території селищного парку, який мав креативну назву «ДивофолькАrtпарк». Всі події та заходи 01.10.2016 року будуть занотовані у сучасних сторінках Великомихайлівської центальної районної бібліотеки та висвітлені на сайті ЦБС у рубриці «Події» http://velmihailivka-b.ucoz.ua/index/podiji/0-20# , у Фейсбуці. (Про святкування 220 – ї річниці селища Велика Михайлівка була публікація «Многая літа, рідне селище» у районній газеті «Єдність» від №74 від 8 жовтня).
*Презентація книги : 16 жовтня у читальній залі районної центральної бібліотеки відбулась презентація книги «Стихи мои! Спокойно расскажите про жизнь мою…» В.Ф. Первухіна за участі автора та запрошених гостей. Про захід була публікація «Читайте, скільки душа бажає» в районній газеті «Єдність» №71 від 28.09. 2016 р.
*Засідання круглого столу 02.12.12016 року в читальній залі Великомихайлівської ЦРБ відбулося засідання круглого столу «З чого все починалося: 01.12.1991 року – референдум на підтвердження Акта проголошення незалежності України - 25 років незалежності України". /Про захід була публікація «З чого все починалося» в районній газеті «Єдність» №95 від 21.12. 2016 р./
VІІІ. Робота клубів та гуртків за інтересами:
При бібліотеках – філіях ЦБС працює 17 гуртків за різними напрямками (для різних вікових категорій) і 9 клубів за інтересами, п’ять із них для юнацтва. Для юнацької категорії при бібліотеках – філіях системи діють один гурток (1) та п’ять клубів (5). Робота з членами клубів за інтересами ведеться активна та різноманітна. Для результативності заходів, застосовуються різні методи та форми роботи. Багато уваги приділяють бібліотекарі системи для того, щоб запланована робота була насичена актуальними темами. Наприклад:
ІХ. Заходи по підвищенню кваліфікації:
У Великомихайлівській ЦБС були проведені у 2016 році наради - семінари: -18 лютого нарада «Моніторинг основних показників роботи бібліотек системи за 2014 - 2015 р.р. та результати рейтингової оцінки бібліотечної діяльності б/ф ЦБС за 2015 рік»; - 26 травня нарада – семінар «Використання інформаційних ресурсів бібліотек - важливий аспект надання доступу до знань та поширення інформаційних матеріалів» «Бібліотека: особливості національно-патріотичного виховання в умовах сьогодення»; - 8 вересня нарада – семінар «Про результати проведеної роботи у Великомихайлівській ЦБС за І півріччя 2016 року та підвищення рівня бібліотечного обслуговування населення в сучасних умовах». «Бібліотеки в нових соціальних умовах та удосконалення інформаційно-бібліографічного сервісу в сільській бібліотеці»; - 8 грудня нарада «Основні напрямки діяльності бібліотек – філій Великомихайлівської ЦБС на 2017 рік та проведення звітів за 2016 рік».
17 червня колектив ЦРБ брав участь у флеш-семінарі з теми:""Бібліоніч" - новий формат популяризації бібліотеки та читання серед юнацтва" з досвіду роботи доповідала провідний методист по бібліотечній справі Бойченко О.В. за темою «Бібліоніч»: натхненні юністю» в рамках відео-спілкування.
Заняття у ШПД за темою «Краєзнавство, як чинник формування національної гідності підростаючого покоління» в межах ярмарку ідей перенесено на 2017 рік т.я. багато часу і зусиль було докладено дирекцією ЦБС на невідкладні процеси оптимізації закладів культури - бібліотек, а саме п’яти бібліотек – філій (Великокомарівська, Гребениківська, Новопетрівська, Полезненська, Стоянівська).
Протягом року проводилися: - практичні заняття, згідно обліку їх було сорок (40); - стажування новопризначених бібліотекарів, згідно обліку їх було три (3); - стажування бібліотекарів із 3-5 річним стажем роботи, згідно обліку їх було два (2) Всього стажувань за рік було п’ять (5); - консультації для завідуючих б/ф та бібліотекарів ЦБС, згідно обліку їх було всього сімнадцять (17); - актуальні години для провідних спеціалістів ЦБС, згідно обліку їх було дві (2) та обговорювалися питання, які виносилися на розгляд ради при директорі за темами: «Про підсумки роботи бібліотек системи за 2015 рік» (29.03. 2016 р.), «Використання ІТ- технологій для популяризації книги і читання в бібліотеках Великомихайлівської ЦБС» (08.09.2016 р.), «Про результати комплексного вивчення бібліотек – філій ЦБС обласними бібліотеками» (18.07.2016 року.), «Про результати переобліків книжкових фондів в ЦБС у 2016 році» (05.09.2016 р.). У жовтні місяці був проведений SWOT- аналіз ЦБС за 2009 – 2015 р.р. На основі результатів SWOT-аналізу ЦБС було сформовано чотири різновиди стратегії: стратегію, що використовує сильні аспекти діяльності бібліотек ЦБС для реалізації їх можливостей; стратегію, що враховує сильні властивості бібліотек для усунення загроз; стратегію, яка спрямована на мінімізацію слабких аспектів бібліотек за допомогою наявних можливостей, стратегію усунення загроз, щоб сформувати перспективний план дій на 2017 – 2018 р.р. SWOT- аналіз ЦБС дав можливість оцінити успіхи та недоліки всієї роботи, яка була реалізована протягом семи років та об’єктивно визначити позитивні та негативні сторони діяльності бібліотек системи щодо творчо – виробничого ресурсу, фондів, персоналу ЦБС, інформаційних технологій ЦБС, бібліотечних послуг, програм та проектів.
Х. Управління бібліотечною системою
10.1. Робота в рамках перегляду регламентуючої документації
У першому півріччі (11.05 – 16.05) була приділена увага Положенням, які потребували необхідних змін щодо актуального змісту. Корекція була проведена п’яти Положень (Положення про єдиний фонд ЦБС, Положення про фонд районної дитячої бібліотеки, Положення про фонд бібліотеки – філії, Положення про фонд центральної районної бібліотеки, Положення про методико-бібліографічний відділ. Зазначені Положення були затверджені 17.05.2016 року.
У другому півріччі проводилась робота по плануванню осучаснення сільських бібліотек – філій. Затверджена Програма розвитку бібліотек ЦБС на 2017 – 2018 роки в рамках цільового проекту ЦБС «Вчимося пр@цювати по новому, розвив@ючись разом з гром@дами” на 2017- 2018 роки» .
Розроблена та затверджена нова редакція Статуту КЗ «Великомихайлівська централізована бібліотечна система».
10.2. Проведення оперативних нарад : Протягом року були проведені оперативні наради щопонеділка.
10.3. Кадрова політика: - протягом поточного року була проведена певна робота по зміцненню трудової дисципліни, а саме: проведення нарад та перевірка виробничих вимог директором ЦБС, заступником директора по роботі з дітьми, завідуючими відділами; - підвищення професійного рівня працівників ЦБС: у І кварталі на обласних курсах були: Гриніщук А.І. завідуюча Першотравневою б/ф, Чернігівська Л.І. завідуюча Великоплосківської б/ф; - охорона праці та техніка безпеки: за 2016 рік були проведені інструктажі з техніки безпеки та охорони праці в рамках окремого графіку роботи інженера з техніки безпеки (Головацький В.М.); - охорона здоров’я працівників системи: у листопаді 2016 року був проведений медичний огляд працівників КЗ Великомихайлівської ЦБС.
Висновок: Бібліотечна діяльність у Великомихайлівському районі є на належному рівні. Вся робота, яка була запланована, в цілому, виконана в рамках річних планів – звітів 2016 року. Протягом року велася певна робота, яка була направлена на покращення довідково-інформаційного обслуговування жителів району, рекламно – іміджевої діяльності бібліотек – філій ЦБС та культурно – просвітницької діяльності бібліотек системи. Активна робота ведеться із сайтом ЦБС та блогами сучасних бібліотек. Та, крім позитивних сторін, є нагальна потреба у вирішені головних питань сьогодення – це осучаснення сільських бібліотек . Для вирішення їх Великомихайлівська ЦБС та РВК Великомихайлівської РДА ініціювали розроблений проект «Програми розвитку бібліотек Великомихайлівської централізованої бібліотечної системи в рамках цільового проекту ЦБС «Вчимося пр@цювати по новому, розвив@ючись разом з гром@дами” на 2017- 2018 роки.», який був представлений для розгляду і затвердження органам влади та місцевого самоврядування. Програма була затверджена, згідно рішення від 22 грудня 2016 року № 134-VII дев'ятої сесії районної ради VII скликання. Також залишається відкритим питання про поповнення книжкових фондів бібліотек – філій ЦБС новою літературою.
У 2016 році п’ять бібліотек Великомихайлівської ЦБС були передані в оперативне управління Великомихайлівській ОТГ 30.08 .2016 року, згідно рішення Великомихайлівської селищної ради №396 –VІІ, а саме: Великокомарівська, Гребениківська, Новопетрівська, Полезненська, Стоянівська. І, як наслідок подальша діяльність п’яти бібліотек повністю залежить від наступних рішень Великомихайлівської громади. Ці зміни відбулися в рамках адміністративно-територіальної реформи щодо створення ОТГ./Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад»/ і на підставі, виключно, рішень Великомихайлівської селищної ради. На 2017 рік, згідно перспективного плану ЦБС, залишається покращення рекламно – іміджевої діяльності бібліотек – філій Великомихайлівської ЦБС та покращення інформаційних ресурсів книжкових фондів у сільських та селищних бібліотеках району. P.S. /Інформація про діяльність Великомихайлівської ЦБС систематично висвітлюється на сайті ЦБС. Завітайте на наш сайт http://vmihailivka-cbs.ucoz.net/ 25.01.2016 р. Провідний методист по бібліотечній справі Бойченко О.В