menu

2014 рік            В е л и к о м и х а й л і в с ь к а Ц Б С 

       Моніторинг попиту галузевої літератури із   підрозділу «Економіка» в бібліотеках – філіях ЦБС за 2014 рік в рамках реалізації регіонального соціологічного дослідження «Вивчення якості бібліотечного фонду, як запорука його ефективного використання. Розділ «Економіка». За результатами проведеної роботи бібліотеками – філіями ЦБС у 2014 році узагальнені дані є такими: І. Статистичні дані по ЦБС: 1.1. книжковий фонд на 01.01.2015 р: всього - 263425 екз. /100 %/; Від загальної кількості фонду: всього «Економіка» - 2152 екз. /0.8 %/; у т.ч. «Економіка» до 1991 року: всього - 1886 екз. /0.7%/; у т.ч. «Економіка» за 1991 – 2014 роки: всього: - 266 екз. /0.1%/. 1.2. надійшло літератури за останні роки по ЦБС (за 2010 - 2014 роки): всього - 13954 екз. /5.3% від загальної кількості фонду/; у т.ч. «Економіка» за 2010 – 2014 р.р. - 23 екз. /0.008 % від загальної кількості фонду /; (уточнення: 23 примірника за десятьма назвами). 1.3. книговидача за 2014 рік: всього - 233768 /100 %/; у т.ч. «Економіка» - 1327 /0,5 % від загальної кількості книговидачі 65 розділу «Економіка. Економічні науки»/; ІІ. Опис проведеної роботи у бібліотеках – філіях: З початку 2014 року всі бібліотеки системи розпочали роботу щодо виявлення у фонді загальної кількості літератури із підрозділу «Економіка». Статистичні дані були зафіксовані у робочій таблиці №1 та узагальнені кількісні дані у сумарній таблиці №1 «Склад фонду». Протягом року з обраною літературою проводилася популяризаторська робота, яка відображалася у щоденниках, щоквартальних звітах бібліотек системи та розносилися статистичні дані у таблиці № 3 «Книговидача фонду: Підрозділ Економіка». За фактом проведеної роботи проставлялися показники книговидачі за рік у сумарній таблиці №3. Якщо окреслювати загальну картину щодо попиту галузевої літератури із розділу 65 «Економіка. Економічні науки» по ЦБС, то вона є такою: 1) всього книговидача «Економіка» - 100% (1327 примірників); 2) видавалася література до 1991 року - 55% (726 примірників); за 1991 – 2009 роки - 41% (549 примірників); за 2010 – 2014 роки - 4% (52 примірника). 3) Найбільше користувалася попитом галузева література (підрозділу «Економіка») із розділів 65.1 «Політична економіка», 65.05 «Управління економікою. Економічна статистика. Облік. Економічний аналіз», 65.26 «Фінанси. Грошовий обіг. Кредит», 65.9 «Економіка України». 4) Найактуальнішими були книги: «Фінансово – економічний словник» А.Г. Загородній, Г.Л.Вознюк, «Макроекономіка» І.І.Вініченко, О.В. Гончаренко, «Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту» М.Т. Білуха, «Бухгалтерский учет основы теории и практики» Е.Д. Чацкис, А.Н. Лысюк, «Основи підприємництва» З.С. Варналій, «Основи маркетингу» Т.Л. Мостенська, «Фінансовий маркетинг» В.М. Шелудько, «Фундаментальный анализ финансовых рынков» Л.И. Колмыкова. 5) Жодного разу не видавалися примірники у кількості всього – 1188, що становить 55.2% від загальної кількості літератури підрозділу «Економіка» і основною причиною є те, що вказана кількість літератури застарілих за змістом (1121 прим.), що становить (94%) від загальної к-сті літератури, яка не видавалась /1188/ і 25 примірників ( 2%) з причин надмірної дублетності та 19 примірників (2%) з причини – непридатності до використання, а 23 примірника ( 2%) є непрофільними та вузькоспеціальними. 6) Найбільш активнішим контингентом читачів, у переважній більшості, були студенти, читачі молодого віку та бухгалтери, які брали проф. літературу для самоосвіти. 7) За фактом проведеної роботи інтенсивність використання документів підрозділу «Економіка» є такою: - 1-2 рази видавалися примірники у кількості всього –(921), що становить (42.8%) від загальної к-сті літератури підрозділу «Економіка»; - 3-5 разів – (27) примірників, що становить (1.2%) від загальної к-сті літератури підрозділу «Економіка»; - близько 6-10 разів – (12), що становить (0.6%) від загальної к-сті літератури підрозділу «Економіка»; - більше 10 разів видавалися - (4) примірника, що становить (0.2%) від загальної к-сті л-ри підрозділу «Економіка». ІІІ. Висновок: Робота із популяризації галузевої літератури 65 розділу була проведена бібліотеками – філіями згідно можливостей. Якщо детально розглядати і описувати наявність та якість бібліотечних фондів бібліотек системи, то оцінка щодо якості підрозділу «Економіка» буде умовно задовільною. У наявності фондів бібліотек системи галузевої літератури 65 розділу, в основному є примірники до 1991 року, що становить 88% , а нової актуальної літератури є 12%. І, якщо зазначати про головне, то об’єктивна реальність у сільських бібліотеках – філіях ЦБС є гірша, ніж у центральних бібліотеках та селищних бібліотеках системи щодо наявності нової актуальної літератури, в тому числі галузевої із підрозділу «Економіка». Але, в цілому робота щодо популяризації зазначеної літератури проводилася. Бібліотекарі системи приділили належну увагу оформленню тематичних поличок, книжкових виставок та протягом року література 65 розділу пропагувалася у бібліотеках – філіях Великомихайлівської ЦБС. Загальна кількість книговидачі за 2014 рік складає – 1327 екземплярів (документів підрозділу: Економіка). У сучасних бібліотеках ЦБС (ЦРБ, РДБ, Великоплосківській б/ф, Цебриківській б/ф для дорослих) надавався безкоштовний доступ до інформаційної Інтернет – мережі, тому користувачі «Інтернет – центрів» активно використовували мережу Інтернет за власним попитом. За час реалізації регіонального соціологічного дослідження «Вивчення якості бібліотечного фонду, як запорука його ефективного використання в розділі «Економіка» були не тільки позитивні сторонами проведеної роботи, а мали місце і проблемні питання щодо: 1) наявна кількість примірників та назв у фондах бібліотек системи не задовольняють, в повній мірі, запити читачів на галузеву літературу з економіки. Тому, якість бібліотечного фонду тісно пов’язана із загальним кількісним показником книжкових фондів двадцяти бібліотек – філій ЦБС, а саме - книжковий фонд на 01.01.2015 р: всього «Економіка» - 2152 у т.ч. «Економіка» до 1991 року: всього - 1886 екз. у т.ч. «Економіка» за 1991 – 2014 роки: всього: - 266 екз. А надходження за останні роки документів підрозділу «Економіка» 2010 – 2014 р.р. 23 примірники (на 20 бібліотек – філій). 2) Однією із основних причин щодо проблем є те, що переважна більшість документів 65 розділу (1121 прим.) - застарілі за змістом це становить 52% /від загальної к-сті літератури підрозділу «Економіка» / і 3% (67 прим.) не використовувалися, бо непридатні до використання, непрофільні, вузькоспеціальні та мають надмірну дублетність. /загальний показник пасивної частини підрозділу: Економіка є (1188) – це 55% від загальної к-сті літератури підрозділу «Економіка»/ і це є причиною та наслідком у незначній ефективності проведеної роботи щодо використання документів підрозділу «Економіка».

СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 2014 РОКУ

Великомихайлівська централізована бібліотечна система

Інформаційно-аналітична довідка

«Про участь у Всеукраїнському соціологічному дослідженні «ЯКУ КНИГУ ШУКАЄ В ІНТЕРНЕТІ МОЛОДИЙ КОРИСТУВАЧ? ЯК ДІЗНАТИСЯ ПРО ЦЕ БІБЛІОТЕКАРЮ?».

Дослідження проводиться за ініціативою Державної бібліотеки України для юнацтва.

Соціологічне дослідження державного значення відбулося у чотирьох бібліотеках Великомихайлівської ЦБС, які мають комп’ютери та доступ до мережі Інтернет (Районна дитяча бібліотека /РДБ/, центральна районна бібліотека /ЦРБ/, Цебриківська бібліотека для дорослих, Великоплосківська бібліотека – філія) протягом квітня – липня 2014 року.

         Дослідження проводилися за запропонованою програмою і визначені терміни.   Відповідно до мети  соціологічного дослідження і виконаних завдань, бібліотеки-учасниці  виявили  популярні книги та книжкові мережі, які обирають молоді користувачі в мережі - Інтернет.

         Для отримання якісних результатів у  анкетуванні прийняли участь респонденти, які користуються Інтернетом для пошуку книг.   

        Узагальнюючі дані по ЦБС є результатом, який дає змогу охарактеризувати  дані  щодо виявлених  найбільш відомих книжкових  сайтів та  найбільш популярних книг серед користувачів «Інтернет – центрів» віком від 10 – 35 років.

Загальна кількість респондентів, які прийняли участь у анкетуванні - 458

  Жіночої  статі – 224 респондента; чоловічої – 234 респондента. Віком від 10 – 19 років – 271; від 20 – 35 років – 187.

Результати соціологічного дослідження узагальнені у «Головній анкеті ЦБС».

          ВИСНОВОК:            

        У ЦБС  відбулося  соціологічне  дослідження у визначені терміни.  Загальна кількість респондентів складає – 458 і  всі вони є активними користувачами «Інтернет – центрів бібліотек ЦБС» та різноманітних ресурсів  Інтернет – мережі.

        Отримані результати  дають  нам можливість описати картину щодо зацікавленості  наших користувачів  книгами,  які подаються в  електронному варіанті на різних сайтах в інформаційній  Інтернет –мережі.  За  отриманими даними близько 60%  респондентів шукають  наукову та художню літературу, а 40% - ні; 63% користуються безкоштовними книжковими мережами, а платними і по-різному близько 12% інші не відповіли – 25%.

Наші респонденти вказали, що скачували книги і читали в електронній бібліотеці – 44%, а  17% вказали, що не читають і не скачують  книги в електронній бібліотеці та 39% не відповіли,  зазвичай вони знаходять електроні бібліотеки в Інтернеті за допомогою пошукових систем  -57 %,    за порадою друзів, знайомих, рідних  - 66, а 2% за допомогою реклами  та  інші -27% не відповіли. 

Завжди знаходять потрібні книги в Інтернеті 45% респондентів,                             

інколи не знаходять  - 20%,

а дуже часто не можуть знайти - близько 5%  

інші – 30% не відповіли.   

Вказали автора та назви книг  - 33%  респонденти,  які  не знайшли - вказали на такі причини:

1) що зміст книги не скачується для читання;

2) не має безкоштовного доступу до змісту;

3) є різні умови для скачування,

  а  67%  - не відповіли.

      Головним на сайті або сайтах, на яких користувачі  читають і скачують книги є 1) можливість скачування книг, 2) пошукова система сайту, 3) дизайн сайту та можливість перегляду книги он-лайн.

      Негативним є те, що респондентами не вказувалися книжкові сайти та форуми, а саме - 37%   та 57% опитаних не беруть участь в обговоренні книг на різних сайтах і тільки 6% беруть участь у обговоренні.

    Позитивним є той факт, що значна  кількість опитаних  поділяють свої погляди щодо важливості традиційної бібліотеки та електронної   у  їхньому житті - 47% вважають, що зручніше користуватися послугами  традиційної бібліотеки,  а 43% - електронної  бібліотеки  та  9% не  змогли визначитися.  На думку  респондентів  сервіси, які мають бути на сайтах бібліотек для юнацтва

1) пошук в електронному каталозі,

2) наявність повних текстів видань.

3)  рекомендації,   віртуальна довідка, відображення рейтингів популярності книг та авторів. 

Найбільш  цікавляться  респонденти такими жанрами

1) фантастикою, фентезі;  

2)детективами та трилерами;

3) романами та пригодами і обирають  респонденти  насамперед    українську літературу  -58% , а зарубіжну літературу  - 42%.  

   

      Провідний методист ЦБС                                                Бойченко О.В