menu
Інформаційний проспект


Шановні колеги, пропоную скористатися сторінкою в фейсбуці, за цим посиланням є багато цікавого матеріалу для оформлення бібліотек https://www.facebook.com/groups/741717603031624/

 

«Інформаційний проспект ЦБС»

           «Виховання ідей толерантності серед молодого та підростаючого покоління»

«Толерантність в молодіжному середовищі:  бібліотечний аспект»   / Соціологічне дослідження2013року

регіонального значення /

Актуальність дослідження

Кожен час диктує умови для життя людини у певному соціокультурному просторі. Однією з умов розвитку суспільства є принцип толерантності.     Толерантність – здатність людини, суспільства, держави сприймати та поважати погляди інших, не вороже відноситись до думок, які відрізняються від їх власних.                                           

        У повсякденній бібліотечній діяльності бібліотекарі часто торкаються теми толерантності. І це не випадково. Сьогодні бібліотека – це територія толерантності. Бібліотеки сучасності мають унікальні фонди, зберігають культурну спадщину різних країн, націй, мов. Юнацька бібліотека, яка покликана сприяти духовному розвитку особистості, процесу соціалізації молодого покоління, безперечно є центром виховання толерантного світогляду у молоді в сучасному соціокультурному просторі.

 

Етапи дослідження:                              -  збір даних методом анкетування;   / березень – травень/                                            - опрацювання даних;   /кінець травня/                                                                - узагальнення  даних у «Головній анкеті бібліотеки»                          /врахування всіх відповідей респондентів/; /кінець травня/                                - написання інформаційної  аналітичної  довідки   бібліотек – філій;  / 3 - 19липня/                                                                            - подання узагальнених матеріалів до методичного відділу  до кінця липня  2013 року.

ЗМІСТУЗАГАЛЬНЕНОЇ  ІНФОРМАЦІЙНО – АНАЛІТИЧНОЇ  ДОВІДКИ 1)Інформація про роботу  по даній темі на основі анкети (Додаток №1).                                                                  2) «Головну анкету бібліотеки» та висновки за результатами відповідей читачів на анкету (Додаток №2).Методика соціологічного дослідження

Під час проведення дослідження використовуватимуться такі методи   щодо збору  інформації:

- анкетне опитування (згідно з додатками 1, 2);

- співбесіди з читачами;

- спостереження та аналіз бібліотечної документації.

 

 

 

« Тепер, коли ми навчилися літати по повітрю, як птахи, плавати під водою, як риби,   нам не вистачає тільки одного: НАВЧИТИСЯ ЖИТИ НА ЗЕМЛІ, ЯК ЛЮДИ».

/Б. Шоу/

 

 

 

 

« Т О Л Е Р А Н Т Н І С Т Ь

В Р Я Т У Є

С В І Т»

 

 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Я  Д Л Я            

Б І Л І О Т Е К А Р І В:

-          для результативної інформаційної  роботи  для поширення ідей толерантності серед юнацького та молодого контингенту користувачів ЦБС  рекомендовано провести у бібліотеках – філіях   -                          Т И Ж Н І   Т О Л Е Р А Н Т Н О С Т І

/ орієнтовний план додається/

 

 

 

 

 

ПОРАДА  ДЛЯ  ВСІХ

Щоб стати згуртованим  колективом, об’єднаним спільними цілями та інтересами, потрібно ставитися один до одного по-доброму,  дружньо, терпляче, з повагою.
Неможливо подобатися всім, неможливо любити всіх, неможливо, щоб всі  були відданими друзями. .. Тому, що у нас різне виховання, освіта, інтелект, бажання вчитися, потреби, характер, смаки, темперамент і т.д.  

  Але ми можемо жити в згоді один з одним, цінувати один одного, приймати одне одного  такими, якими ми є, тобто бути толерантними.
На жаль,
нетерпимість, ворожість до іншої культури, способу життя, звичок завжди існувала і продовжує існувати в наш час.
Слід зазначити, що предметом нетерпимості може виступати як національна, релігійна, соціальна, статева приналежність дитини, так і особливості його зовнішнього вигляду, інтереси, захоплення, звички.

 

 

 

Мета дослідження у ЦБС:

- аналіз діяльності бібліотек - філій, які працюють з  юнацтвом та молоддю;                                                                - поширення  ідей толерантності;                                                                                                  - вивчення міри розуміння поняття «толерантність» серед підростаючого покоління та впливу бібліотечної соціокультурної діяльності на виховання толерантної поведінки у юнацтва та молоді.                                                                                                                       

 

Завдання дослідження:                                                              

- визначити коло діяльності бібліотек системи у поширенні ідей толерантності серед юнацтва та молоді;

- визначити міру розуміння поняття «толерантність» у юного контингенту та молоді;

- визначити сфери впливу бібліотек ЦБС на виховання у читачів толерантного світогляду;

 

Об’єкти дослідження:

Бібліотеки, які працюють з юнацтвом та молоддю віком від 15 до 25 років.                                                                                                                         

 

 

 

ПРАКТИЧНІ  КРОКИ                                                                                                                       У РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ:

1)      Провести  різноманітні заходи з даної тематики.

2)      За  час  дослідження  проводити:                                                                   - роз’яснювальну   роботу  про значення толерантної поведінки у житті людини;       - виховну роботу щодо формування толерантного світогляду підростаючого покоління.                                                         

3)       Направляти масову роботу  на сприяння  духовного та гармонійного розвитку особистості.                                           

16 листопада  Міжнародний

день толерантності

 

 

 

«Толерантность – это искусство жить в мире людей и идей» А.Г. Асмолов

 

 

 

 

 

Т И Ж Д Е Н Ь

Т О Л Е Р А Н Т Н О С Т І

                У  Б І Б Л І О Т Е Ц І

«Толерантність – це єдність у різноманітті»

 * Години спілкування або години діалогу: 

«Толерантність. Вчимося жити разом»,»Думати інакше – добре чи погано?»

* Виставка – конкурс малюнків, колажів, плакатів:

«Ми різні – в цьому наше багатство. Ми різні – в цьому наша сила».

* Конкурс творчих робіт: «Що таке щастя?», «Ми різні? Ну що ж! Але ж ти мене зрозумієш?»

* Галерея висловів:  «Друже, - тобі в допомогу».

* Рольова гра: «В чому бар’єри спілкування, як їх подолати?»

* Урок виховання та засідання круглого столу: «Толерантність – це єдність у різноманітті», «Толерантність врятує світ»

*Пошта «Толерантності»:

 «Мені приємно тобі сказати,що…»

 

Провідний методист ЦБС      Бойченко О.В