menu


Великомихайлівський район

Великомихайлівський (до 1946 - року Гросулівський ) район розташований в центральній частині Одеської області.
Його утворено в 1922-му році.
Межує на півночі з Фрунзівським та Ширяївським, на сході - Іванівським, на півдні – Роздільнянським районами Одеської області .
На заході район межує з Молдовою. Площа району складає 143,6 кв. кілометрів.
Особливістю району є його велика протяжність.
Населення району мешкає у 82 населених пунктах: із них – 2 селища міського типу, які входять до 2-х селищних та 22 сільських рад.
У районі функціонує 148 об'єктів торгівлі кооперативної та приватної форми власності.
Працюють відділення Ощадного банку України, "Імексбанку”, "Приватбанку”.
Загальна довжина залізничних шляхів складає 48 км. На території району розміщено 3 залізничні станції (Веселий Кут, Мигаєво, Іванівка).
Загальна довжина автомобільних шляхів – 394,3 км, із них з твердим покриттям – 374,4 км.
В районі працюють 54 сільськогосподарські агроформування різних форм власності.
Функціонує 130 фермерських господарств, за якими закріплено 11 256 га сільськогосподарських угідь, з них 9 897 га ріллі.
Кількість підприємств і зареєстрованих організацій у Великомихайлівському районі приблизно складає 536, з них акціонерних та приватних 263, комунальних - 44, державних - 24.
Жителів району обслуговує 2 лікарні та 6 амбулаторно - поліклінічних закладів, станція швидкої допомоги.
Культосвітню роботу ведуть 26 клубів та 20 бібліотек.  У кінці 2016 року відбулося закриття 5 - ти публічних бібліотек (Великокомарівської б/ф, Гребениківської б/ф, Новопетрівської б/ф, Полезненської б/ф, Стоянівської б/ф), які входили до складу Великомихайлівської ЦБС з 1978 року, а з середини 2016 року були передані в оперативне управління до новоствореної Великомихайлівської ОТГ.  

Кількісний та етнічний склад населення
Чисельність населення на 1 січня 2008 року становить 31,5 тис. чоловік, у тому числі сільське населення 22 927 тис.чоловік. (за інформацією ЦСУ району).
Із загальної чисельності економічно – активне населення складає 30,5 % (9 585 чол.) від загальної чисельності.
Кількість пенсіонерів складає 25,6 % (8 048 чол.) від загальної чисельності. В районі проживають представники більше 40 національностей:
українці – 79%; росіяни – 14,5%; болгари – 10%; молдовани – 3,2%;
гагаузи – 0,1%; вірмени – 0,2%; білоруси – 0,1%.
Поляки, татари, німці, греки, грузини, азербайджанці та інші складають незначну кількість.
Заняття населення
До складу господарства Великомихайлівщини входять: сільське господарство, будівництво, транспорт, зв’язок, комунальне господарство, освіта, охорона здоров’я, культура і туризм, спорт, торгівля.
У народному господарстві району зайнято 5 769 чоловік, із них:
- У промисловості – 124 чол.
- У будівництві – 180 чол.
- Сільському господарстві – 2 515 чол.
- Інших галузях – 2 950 чол.