menu
 

Відділи обслуговування юнацтва та дорослих читачів  КЗ "Публічна бібліотека"

Ми працюємо для Вас, жителі Великомихайлівського району!

Наші відділи: абонементу, читальна зала пропонують Вам:

 -  актуальну науково-пізнавальну літературу з багатьох галузей знань та художні твори українських і зарубіжних авторів додому терміном до 30 днів;  

 - учбову літературу, нові надходження та книги підвищеного попиту - до 10 днів; 

-  ділову, культурну, загальноосвітню, фактографічну інформацію з багатьох питань життя;

-  одержати відповіді на прості і найскладніші запити у фахівців бібліотечної справи;

-  познайомитись з книжковими виставками та переглядами літератури різноманітної тематики;

-  скористатися Інтернет – послугами.

-  оволодіти основними навичками   комп’ютерної грамотності.

  У нас -  ви можете:

- задовольнити свої інформаційні потреби та запити;

- отримати допомогу під час реєстрації на пробне ЗНО, для реєстрації заяв у ВНЗ в електронній формі;                                                                                           

-  змістовно провести свій вільний час в колі однодумців;                                          

-  одержати естетичну насолоду і психологічну розрядку. 

  

    І.   Абонемент  ПБ

          Провідний бібліотекар Неверська Вікторія Валентинівна, стаж бібліотечної роботи більше 15 - ти років. На данній посаді з травня 2020 року.

          Відділ обслуговування ПБ  – центр культурного і духовного спілкування користувачів, який забезпечує їх інформаційні, ділові та освітні потреби і запити. Універсальний книжковий фонд відділу з різних галузей знань налічував  30754 тисяч примірників до 2017 року. У 2017 році була приділена набільша робота з очищення фонду від зношеної та непридатної для використання літератури і кількісний склад книжкового фонду є близько 21 тис. примірників.  

           У 2017 році  на абонементі обслуговувалося 400 користувачів.  Юнацька кафедра  надає послуги  близько 250 читачам. 

         Забезпечує відкритий доступ до книжкового фонду та фонду краєзнавчої літератури. У відділі обслуговування ведеться довідково – бібліографічний апарат, який включає довідково – інформаційний фонд та систему каталогів та картотек.

До послуг користувачів:

- абетковий каталог;

- систематичний каталог;

- систематична картотека статей;

- краєзнавча картотека;

- зведений краєзнавчий каталог літератури всіх бібліотек району.


 ІІ.  Читальна зала ПБ

          У читальній залі представлена  література та періодика з різних галузей знань: суспільних наук, історії, філософії, права, природничих та гуманітарних наук, чималий фонд довідкових видань. В читальній залі працює «Інформаційний Інтернет – центр». Для членів громади діє «Публічний центр регіональної  інформації», основне завдання якого – акумуляція всіх інформаційних матеріалів  про регіон.                                                                

          Читальна зала ЦРБ  є структурним підрозділом, метою діяльності якого є повне та оперативне задоволення інформаційно-бібліотечних потреб користувачів з використанням сучасних інформаційних технологій. Бібліотечний фонд читального залу складають документи з різних галузей знань. До періодичних видань читачам надається відкритий доступ.                                                                                                                                             

          Підрозділ надає бібліотечно-бібліографічні та довідково-інформаційні послуги, організовує масові заходи: круглі столи, літературні вечори, зустрічі з творчими людьми, Дні інформації, презентації книг, виставки та перегляди літератури, відео-перегляди,  цикл бесід, уроки історії.

         З жовтня 2011 року надаються  нові бібліотечні послуги -  вільний, безкоштовний  доступ до Інтернету.  Користувачі отримують допомогу в пошуках необхідної інформації в мережі Інтернет: знаходять додаткову інформацію для написання рефератів, створення проектів, творчих робіт, доповідей, курсових та дипломних робіт, перекладів  текстів за допомогою онлайн словників.                                                                                              

        За час реалізації програми «Бібліоміст» в бібліотеці  були проведені заходи в рамках творчого проекту «Обираючи  професію, я обираю своє майбутнє»  - це профорієнтаційна  робота з учнями випускних класів селища.                                                                                                                    

       З березня 2013 року в читальній залі  створено   клуб «Феміда», який діє для  учнів – читачів  10-класу ЗОШ №2. Мета клубу:  поширення правових знань серед молоді, широка популяризація юридичної літератури.

      У 2017 році у  читальній залі було обслужено 519 користувачів.  "Інтернет - центр ЦРБ" відвідало 117 осіб - користувачів ІЦ.

 При  ПБ працює юнацька кафедра

Основна мета – просвітницька та виховна робота серед читачів юнацького віку.

Головні завдання:  - патріотичне виховання, як основа духовного розвитку особистості;

 - формування у молодого покоління гуманістичних , екологічних цінностей;

 - сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного  процесу;

 - виховання у користувачів культури, національної свідомості, шанобливого ставлення до книги, як головного джерела знань;

- сприяння різними формами і методами бібліотечної роботи, самоосвіті користувачів.

Юнацька кафедра  надає послуги  читачам юнацького віку.

Для зазначеного контингенту діє клуб " Юність, який організовано у 1986 році.   За участю  членів клубу проводяться різноманітні  заходи у тісній співпраці із закладами освіти, культури і організаціями селища. У більшості всі вони мають відображення у районній газеті «Єдність». З часу заснування - клуб «Юність» дав старт не одному  юному поколінню  селища. І їх об’єднують лише позитивні вчинки та позитивні образи. Всі члени клубу активно популяризують книгу, бо самі шанують її та ставляться до книги з повагою.  Для активізації роботи з юнацтвом  Великомихайлівська ЦРБ  тісно співпрацює із загальноосвітніми закладами нашого селища та Великомихайлівського району.