menu
      

2020 рікПОКОЛІННЯ ЦЕНТЕНІАЛІВ: ЦІННОСТІ ТА ОРІЄНТИРИ

Всеукраїнське соціологічне дослідження

 

 

                          

                             АНКЕТА

                  Шановний учаснику!

Просимо Вас відповісти на запитання Всеукраїнського соціологічного дослідження «Покоління центеніалів: цінності та орієнтири», спрямоване на виявлення пріоритетних цінностей та орієнтирів у житті Z-молоді. Згідно з теорією поколінь,              Z-поколінням називають тих, хто народився з 2000 по 2020 рік.

Ваші думки і відповіді дуже цінні для нас.

Уважно прочитайте питання анкети та дайте відповіді на них.

Анкета анонімна, всі дані використовуються тільки в узагальненому вигляді.

1.       Вкажіть, будь ласка, чим Ви займаєтесь?

□ навчаюся в школі;

□ навчаюся в університеті;

□ інше_________________________________________________

2.       Зазначте, які цінності є важливими для Вас:

□ життя;

□сім’я;

□матеріально-фінансова забезпеченість (квартира, машина тощо);

□професійні заняття мистецтвом, спортом тощо;

□свобода та незалежність особистості;

□Ваш варіант __________________________________________

3.       Розставте, будь ласка, пріоритети Ваших життєвих цінностей від 1 до 5 (1 – головна, 5 – другорядна)

□життя;

□сім’я, родина;

□кар’єра;

□рівність і свобода;

□реалізація власного потенціалу.

4.       Хто або що впливає на формування Ваших цінностей?

□батьки, рідні;

□педагоги, тренери;

□друзі;

□релігія;

□вподобання, захоплення;

□особистий досвід;

□сучасні цифрові технології;

□стан нашої країни на світовій арені;

□Ваш варіант __________________________________________

5.       Зазначте особистість, яка для Вас є авторитетом, завдяки своїм життєвим цінностям ________________________________________________

6.       Чи переживали Ви:

□залежність від оцінки в інтернеті;

□троллінг чи кібербулінг (систематичне і цілеспрямованевідправлення агресивних повідомлень з електронних носіїв);

□самотність (попри спілкування у Viber, Fb тощо)

7.       Яке спілкування для Вас більш прийнятне?

□реальне;

□віртуальне

8.       Зазначте Ваші життєві орієнтири:

□впевненість у собі;

□цілеспрямованість;

□оптимізм;

□толерантність;

□самореалізація;

□незалежність у своїх рішеннях;

□особистісний розвиток;

□Ваш варіант __________________________________________

9.       За допомогою яких моральних орієнтирів можливо досягнути успіху?

□совість;

□порядність;

□чесність;

□повага;

□честь;

□Ваш варіант __________________________________________

10.   Чи впливають Ваші життєві орієнтири на*:

ТАК

НІ

Особисте життя

Стосунки з близькими, друзями

Власні досягнення

Навчання

Здоров’я

Зовнішній вигляд

*поставте позначку

11.   Оберіть 5 основних орієнтири у Вашому житті:

□здобуття освіти;

□улюблене заняття / робота;

□розвиток власних здібностей;

□подорожі, спілкування;

□ведення здорового способу життя;

□самостійні рішення та вчинки;

□покращення зовнішності, підтримка себе у хорошій фізичній формі;

□визначення свого покликання;

□віра в правильність обраної мети;

□важко сказати;

□ інше ________________________________________________

12.   Що засмучує Вас?

□невпевненість у майбутньому;

□матеріальне становище;

□відчуття небезпеки;

□стан справ у місті та країні;

□ інше ________________________________________________

13.   В якому середовищі Вам найбільш комфортно перебувати?*

ТАК

НІ

Сім’я

Навчальний заклад

Професійні заняття

Коло друзів

На самоті

Інше _______________

*поставте позначку

14.   Зазначте, яких цінностей та орієнтирів не вистачає нашому суспільству ________________________________

___________________________________________________

15.   Що Вас заряджає позитивом? ________________________________________________

___________________________________________________

Вкажіть, будь ласка, Ваш вік _______    

Вкажіть, будь ласка, Вашу стать:  

·  жіноча;  

·  чоловіча

Напишіть, будь ласка, Ваше життєве кредо:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Дякуємо за участь