menu
Нові форми роботи

Форми бібліотечної роботи сільського бібліотекаря спирається на ініціативу і творчість, тому робота філій повинна бути різноплановою з використанням різних форм і методів, враховуючи інноваційні форми роботи з книгою.

 


Наприклад:                                                                                                                                                                                   


-  літературні вітальні, літературні читальні,;


-          подорожі;


-          художні години;


-          годинник поезії;


-          дні нової книги;


-          презентації;


-          брейн-ринги;


-           змагання ерудитів;


-          пізнавальні ігри;


-          турніри;


-          різноманітні конкурси;


-          літературний футбол;


-          експрес-подорожі;


-          засідання клубу метких і начитаних;


-          представлення казка-комедія;


-          історичний календар;


-          естафета слави;


-          літературно-краєзнавча вахта;


-          огляд-роздум;


-          виставка-панорама, виставка-фото, виставка-хронографія;


-          усний журнал;


-          книжно-ілюстративні виставки;


-          перегляди періодичних видань;


-          години повідомлень;


-          вечори-діалоги з питань довкілля;


-          інтелект-шоу;


-          фотовиставки;


-          виставка-репортаж;


-          книжно-ілюстративні виставки;


-          тематичні дні;


-          ролева гра та ін.
До традиційних  форм  групових заходів відносяться: різні види голосних читань:
 Коментоване читання - форма усного знайомства з творами літератури, що передбачає читання тексту вголос з коментарями читця і обговоренням прочитаного;
 Літературні читання - художнє виконання творів, своєрідний «театр одного актора»;
 Цикли читань - присвячені будь-яким подіям або життя чудових людей;
 Краєзнавчі читання - націлені на популяризацію літератури з краєзнавства.
Бібліографічний огляд - це розповідь про документи, в якому  викладено в короткій формі їх зміст та бібліографічні дані.
Може бути  тематичний огляд, огляд  нових надходжень. Огляд складається
із вступної частини (актуальність теми, відбір документів. Читацьке призначення), основної частини (огляд документів, їх характеристика);
Усний журнал - це оперативний спосіб інформування про новинки галузевої та художньої літератури.  Для усного журналу характерно:
Постійна назва, періодичність, оперативність. Актуальність і новизна пропонованої інформації. Журнал складається з ряду розділів - свого роду «сторінок», сукупність яких являє будь який  напрямок, тему. До організації усних журналів залучаються і читачі.
Бесіда - може бути тематичною, по книзі, по творчості письменника.
Рекомендується включати ігрові елементи, мета яких запровадити в пізнавальну бесіду,  творчі завдання ігрового характеру. Ігрові елементи допомагають створити емоційний настрій на сприйняття нової інформації. Можна практикувати нові форми бесід: бесіда-рада, бесіда-фантазія, слайд-бесіда та ін;
Пізнавальна година  може включати в себе інформаційне повідомлення, бібліографічний огляд, міні-вікторину, використання комп'ютерних можливостей;
Година творчості  та майстер-класи - знайомство з творчістю художника або музиканта, з яким жанром мистецтва з подальшим творчим завданням для дітей;
Уроки творчості - допомагають розкрити творчі можливості кожної дитини. Діти вчаться складати казки, вірші, оповідання, малювати або що-небудь майструвати;
Урок мужності - мета: показати мужність захисників вітчизни і жорстокість війни, розвиток почуття патріотизму у дітей. У заході використовується читання віршів, уривків з документальних і художніх творів. Прослуховування пісень воєнних років, зустріч з ветеранами, учасниками воєнних подій, перегляд документального фільму,  звукові ефекти;
Урок пам'яті - присвячується подвигам захисників вітчизни з назвою конкретних імен, трагічним подіям воєнних років, покладанням квітів до меморіалів;

Презентація книги (прем'єра книги) - комплексний захід, мета якого-інформування читачів про нову  літературу,  книгу. Презентації книг проходять зазвичай у присутності автора, видавця і т.п., які дуже зацікавлені в просуванні книги. В ході презентації розповідається про процес створення книги, про людей, причетних до цього. Найчастіше, презентації книги супроводжує її продаж або дарування;
Диспут - це узагальнення різних підходів, тверджень. Найбільш обґрунтованих точок зору, поглядів з якої-небудь проблеми.   Постановкою вдалих запитань, провідний активізує аудиторію, стимулює виступи учасників. За темою диспуту підготовляється книжкова виставка або добірка літератури;
Дискусія - розгляд та дослідження спірних питань, проблем при аргументації суджень. Розрізняють дискусії - діалоги, коли розмова компонується навколо діалогу двох її головних учасників; групові дискусії, коли спірні питання вирішуються в процесі групової роботи. При підготовці дискусії потрібно чітко сформулювати завдання, що розкриває сутність проблеми та можливі шляхи її розв'язання. У разі необхідності, учасникам майбутньої дискусії треба ознайомитися з додатковою літературою, заздалегідь відібраній і запропонованої бібліотекарем. Головний момент заходу   передбачає безпосередню суперечку учасників. Завершивши дискусію, необхідно підвести її підсумки;
Обговорення книги - розглядаються різні точки зору з приводу певної книги, розмова йде про її художніх достоїнствах і недоліках. Обговорюється актуальність тематики, форма подачі матеріалу і т.д. В процесі обговорення необхідно організувати обмін думками, резюмувати сказане, оцінити результат обговорення. Учасникам (12-20 чоловік) бажано зібратися за круглим столом;
Читацька конференція - передбачає обмін думками в широкої читацької аудиторії. Конференція може проводитися по одному твору, по ряду творів, об'єднаних однією темою, по творчості письменника. Сенс конференції полягає в колективному обговоренні, в колективній оцінці книги;
Читацько-глядацька конференція - читацька конференція з переглядом фільму по літературному твору;
Тематичні бібліотечні вечора - відносяться до числа форм рекомендації книг, що володіють яскраво вираженою позитивно-ілюстрованої спрямованістю, яка проявляється в ознайомленні читачів з соціально значущими прикладами, висновками, фактами, подіями, викладеними в книгах. Тема вечора висвітлюється різними засобами, включаючи музику, художнє слово, образотворче мистецтво, кіно-фото-документи. У бібліотечному вечорі переплітаються дві лінії: пізнавальна і розважальна, емоційна. Форми тематичних вечорів можуть бути різноманітними: літературні та літературно-музичні вечори, літературно-музичні вітальні, кіно – вечори, вечори  поезії, вечір запитань і відповідей, вечір-діалог, вечори зустрічей з цікавими людьми, вечір-портрет та ін..
Бенефіс читача - це комплексний захід, спрямований на зміцнення авторитету кращих читачів бібліотеки. Необхідно показати роль книги у його долі, в становленні особистості, в оволодінні знаннями. Використовується також така форма, як захист читацького формуляра;

Літературне свято - це комплексний захід, що вимагає серйозної підготовки. Свято складається з вступу бібліотекаря, основної програми, в яку включені музичні фрагменти, інсценівки, художні номери, конкурси і т.п., з'єднані загальною темою як ниткою, та укладенням, де ведучий коротко резюмує ідею і підсумки свята; (літературний ранок - для дошкільника - це свято, де дитина зможе порадіти, пограти в безліч ігор і побачити наяву своїх улюблених казкових героїв; літературний бал може включати в себе художнє читання, музичні та танцювальні номери, інсценізації літературних творів; літературний ярмарок - комплекс невеликих, але різнопланових заходів, які проходять одночасно. Це можуть бути вікторини, конкурси, зустрічі з цікавими людьми, рольові ігри, номери художньої самодіяльності, розіграші призів.);
Бібліотечний  журфікс  (журфікс - з фр. Певний день; прийом гостей в певний день тижня) - це зустрічі з цікавими людьми найрізноманітніших професій в певний, заздалегідь встановлений день тижня, супроводжуваний широкою рекламою;
Клуби за інтересами - створюються за ініціативою бібліотекарів, або самих читачів. Розробляються свої статути і правила, вибирається емблема і інша символіка; характерно стабільний склад учасників і регулярність зустрічей;
Створення гуртків за інтересами в бібліотеках має на меті підвищення рівня знань читачів у певній галузі, розвиток їх творчих здібностей. Заняття гуртків регулюються програмою, розрахованою, як правило, на рік. Для створення гуртка необхідно спочатку виявити інтереси читачів і знайти потенційну групу учасників, потім розробити, обговорити і затвердити програму занять;
Форми заходів по інформуванню:
День інформації
- комплексний захід, мета якого інформування про літературу, наявної у фондах бібліотеки, як нової, так і з різної тематики. Може мати такі форми:
День бібліотеки в школі - вихід співробітників бібліотеки в школи з метою знайомства дітей з літературою, наявної у фондах бібліотеки (книгами та періодикою). Включає в себе: виставку книг, бібліографічні огляди та інформування про бібліотеку та її послуги через роздачу буклетів і закладок;
День бібліотеки в дитячому садку («Книжковий десант»). Можуть включати в себе по можливості: виставки дитячої літератури, лялькові вистави для дошкільнят, бесіди-консультації  для батьків по вихованню читацької культури у дітей, майстер-класи;
День школи в бібліотеці - проведення уроків на території бібліотеки. Викладачі визначають тему уроку, обговорюють її з бібліотекарями, а ті, в свою чергу, підключаються до проведення уроку: готують виставку та огляд книг, відеоряд.
Якщо з якої-небудь актуальної теми мало літератури, то можна оформити дайджест. Цитати, витримки, статті, реферати, підібрані з певної теми і згруповані таким чином, щоб полегшити сприйняття матеріалу. За формою подання матеріалу дайджести близькі до тематичних добірками (папок). Дайджест повинен мати короткий передмову, в якій упорядник характеризує джерела та критерії відбору публікацій. В обов'язковому порядку додається список джерел.

Ігрові форми бібліотечних заходів:

 


Ігрові елементи рекомендується використовувати в різних заходах, що проводяться для дітей, щоб створити емоційний настрій на сприйняття нової інформації, розвинути вміння будувати діалог, сприяти формуванню образного уявлення про предмет.


Гра-хвилинка - ігровий елемент тематичної бесіди або уроку для перемикання уваги дітей молодшого віку, відпочинку, підтримання їх інтересу;


Інтелектуальні ігри - припускають змагальність і проходять в неформальній обстановці. Дають можливість дітям проявити себе і свої знання, сприяють придбанню досвіду колективного мислення, розвивають швидкість реакції, дозволяють перевірити кмітливість і начитаність;

Інші форми заходів (можна віднести до інноваційних):

 


Книжковий аукціон - кожен учасник представляє по одній раніше прочитану книгу так, щоб у присутніх з'явилося бажання її прочитати. Виграє той, хто набрав більше голосів учасників;


Книжкові піжмурки - бібліотекар пропонує дітям взяти книги для прочитання додому зі спеціальної добірки: книги обгорнуті щільним папером, і читач не бачить, яку книгу вибирає. За сміливість - отримує приз. При поверненні книги рекомендується поговорити з дитиною про прочитане. Ця форма роботи дозволяє оживити інтерес читачів до хорошим, але незаслужено забутим книгам;


Фольклорні посиденьки - форма знайомства дітей з усною народною творчістю;


Екран прочитаних книг відстежує динаміку читання дітей. На стенд-екран, поряд із зображенням рекомендованих книг, діти прикріплюють свою фотографію після її прочитання;

 

                      Н О В Ы Е  Ф О Р М Ы  Р А Б О Т Ы

 

К традиционным формам групповых мероприятий относятся: различные виды  громких чтений:

*комментированное чтение – форма устного знакомства с произведениями литературы, предусматривающая чтение текста вслух с комментариями чтеца и обсуждением  прочитанного;

*литературные чтения – художественное исполнение произведений, своеобразный «театр одного актера»;

*циклы чтений – посвящены каким-либо событиям или жизни замечательных людей;

*краеведческие чтения – нацелены на популяризацию литературы по краеведению.

 

Библиографический обзорэто повествование о документах, в котором

Изложено в краткой форме их содержание и библиографические данные.

Может быть тематический обзор, обзор новых поступлений. Обзор состоит

Из вводной части( актуальность темы, отбор документов. Читательское назначение), основной части ( обзор документов, их характеристика);

 

Устный журнал - это оперативный способ информирования о новинках отраслевой и художественной литературы. Для устного журнала характерно:

Постоянное название, периодичность, оперативность. Актуальность и новизна предлагаемой информации. Журнал состоит из ряда разделов – своего рода «страниц», совокупность которых представляет какое-либо направление, тему. К организации устных журналов привлекаются и читатели.

 

Беседа - может быть тематической, по книге, по творчеству писателя.

Рекомендуется включать игровые элементы, цель которых ввести в познавательную беседу творческие задания игрового характера. Игровые элементы помогают создать эмоциональный настрой на восприятие новой информации. Можно практиковать новые формы бесед: беседа-совет, беседа-фантазия, слайд-беседа и др.;

 

Познавательный час может включать в себя информационное сообщение, библиографический обзор, мини-викторину, использование  компьютерных возможностей;

 

Час творчествазнакомство с творчеством художника или музыканта, с каким-либо жанром искусства с последующим творческим заданием для детей;

 

Уроки творчествапомогают раскрыть творческие возможности каждого ребенка. Дети учатся сочинять сказки, стихи, рассказы, рисовать или что-либо мастерить;

 

Урок мужествацель: показать мужество защитников отечества и жестокость войны, развитие чувства патриотизма у детей. В мероприятии используется чтение стихов, отрывков из документальных и художественных произведений. Прослушивание песен военных лет, встреча с ветеранами, участниками военных событий, просмотр документального фильма, звуковые эффекты;

 

Урок памяти – посвящается подвигам защитников отечества с названием конкретных имен, трагическим событиям военных лет, возложением цветов к мемориалам;

 

Презентация книги (премьера книги) – комплексное мероприятие, цель которого- информирование читателей о новой, только что вышедшей книге. Презентации книг проходят обычно в присутствии автора, издателя и т.п., которые весьма заинтересованы в продвижении книги. В ходе презентации рассказывается о процессе создания книги, о людях, причастных к этому. Зачастую, презентации книги сопутствует ее продажа или дарение;

 

Диспут – это обобщение различных подходов, утверждений. Наиболее обоснованных точек зрения, взглядов по какой-либо проблеме. Постановкой удачных вопросов, ведущий активизирует аудиторию, стимулирует выступления участников. По теме диспута подготавливается книжная выставка или подборка литературы;

 

Дискуссия рассмотрение и исследование спорных вопросов, проблем при аргументации суждений. Различают дискуссии – диалоги, когда разговор компонуется вокруг диалога двух ее главных участников; групповые дискуссии, когда спорные вопросы решаются  в процессе групповой работы. При подготовке дискуссии нужно четко сформулировать задание, раскрывающее сущность проблемы и возможные пути ее решения. В случае необходимости, участникам предстоящей дискуссии надо ознакомиться с дополнительной литературой, заранее отобранной  и предложенной библиотекарем. Главный момент мероприятия – непосредственный спор участников. Завершив дискуссию, необходимо подвести ее итоги;

 

Обсуждение книгирассматриваются различные точки зрения по поводу определенной книги, разговор идет о ее художественных достоинствах и недостатках. Обсуждается актуальность тематики, форма подачи материала и т.д. В процессе обсуждения необходимо организовать обмен мнениями, резюмировать сказанное, оценить результат обсуждения. Участникам (12-20 человек) желательно собраться за круглым столом;

 

Читательская конференция - предусматривает обмен мнениями в широкой читательской аудитории. Конференция может проводиться по одному произведению, по ряду произведений, объединенных одной темой, по творчеству писателя. Смысл конференции состоит в коллективном обсуждении, в коллективной оценке книги;

Читательско-зрительская конференция - читательская конференция с просмотром фильма по литературному произведению;

Тематические библиотечные вечера – относятся к числу форм рекомендации книг, обладающих ярко выраженной позитивно-иллюстрированной направленностью, которая проявляется в ознакомлении читателей с социально значимыми примерами, выводами, фактами, событиями, изложенными в книгах. Тема вечера освещается разными средствами, включая музыку, художественное слово, изобразительное искусство, кино-фото-документы. В библиотечном вечере переплетаются две линии: познавательная и развлекательная, эмоциональная. Формы тематических вечеров могут быть разнообразными: литературные и литературно-музыкальные вечера, литературно-музыкальные гостиные, киновечера, вечера поэзии, вечер вопросов и ответов, вечер-диалог, вечера встреч с интересными людьми, вечер- портрет и др.

Бенефис читателя это комплексное мероприятие, направленное на укрепление авторитета лучших читателей библиотеки. Необходимо показать роль книги в его судьбе, в становлении личности, в овладении знаниями. Используется также такая форма, как защита читательского формуляра;

Литературный праздник это комплексное мероприятие, требующее серьезной подготовки. Праздник состоит из вступления библиотекаря, основной программы, в которую включены музыкальные фрагменты, инсценировки, художественные номера, конкурсы и т.п., соединенные общей темой как нитью, и заключением, где ведущий кратко резюмирует идею и итоги праздника; (литературный утренник – для дошкольника – это праздник, где ребенок сможет порадоваться, поиграть во множество игр и увидеть наяву своих любимых сказочных героев; литературный бал может включать в себя художественное чтение, музыкальные и танцевальные номера, инсценировки литературных произведений; литературная ярмарка – комплекс небольших, но разноплановых мероприятий, которые проходят одновременно. Это могут быть викторины, конкурсы