menu
с

ЗАЄЦЬ Микола Артемович

(22.05.1952 р.н.)


   Народився він в селі Орджонікідзе Цебриківського району Одеської області у родині сільських вчителів.

З 1959го по 1969 рр.  навчався у Цебриківській середній школі. Микола Артемович пам’ятає, що в школі був творчий колектив вчителів, які давали міцні знання на все життя. Одночасно він займався спортом. Під час літніх канікул трудився у місцевому колгоспі.

М.А. Заєць закінчив Одеський інститут народного господарства за спеціальністю «Економіка та планування матеріальнотехнічного постачання та збуту». Під час навчання працював у студентських будівельних загонах: спочатку рядовим бійцем, а потім 4 роки командиром загону, який неодноразово займав перші місця в соціалістичному змаганні.

В 197576 рр. М.А. Заєць проходив строкову службу у складі Північного флоту СРСР.

Після закінчення аспірантури ОІНГ працював старшим науковим співробітником, старшим викладачем, захистив кандидатську дисертацію. На кафедрі «Кредитування та розрахунки» Одеського інституту народного господарства пропрацював до 2003 року. Потім перейшов до Одеського національного політехнічного університету, очолив кафедру «Менеджмент зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності».

Він автор трьох монографій, 22 підручників та навчальних посібників, як особисто, так і в співавторстві, має понад 70 наукових робіт.

З 1992 року – дійсний член Інженерної академії України, а з 2008 року – академік Української академії економічної кібернетики. Лауреат Всеукраїнського конкурсу «Українська мова – мова єднання», з лютого 2012 року – член Національної спілки журналістів України.

Микола Заєць, як справжній патріот, все життя дбає про популяризацію рідного краю. Він написав книжку «Цебрикове – Долина надії», яка присвячена 200річному ювілею селища. В книжці відображено історію його заснування та розвитку в різні часи. Дано інформацію про відомих людей, які народилися у Цебриковому, зокрема про Героя України, керівника хору ім. Г. Верьовки Анатолія Авдієвського, міністра транспорту Росії Ігоря Левітіна, професора Валерія Камінського.

У книжці «Цебриківський (Гофнунгстальський) край» відобразив життя і побут німцівколоністів, місцевих жителів. Бере активну участь в археологічних дослідженнях, спілкується з нащадками німцівколоністів, які зараз мешкають у Німеччині. За його участі у Цебриковому відновлено ряд історичних пам’яток. М.А. Заєць провадить наукові дослідження в Українській академії економічної кібернетики.

Микола Артемович Заєць – в житті чуйний товариш. Він сповідує народну мудрість: «Скажи, хто твої друзі, і я скажу, хто ти».

 (Джерело інформації  публікація «Чуйний товариш і справжній ПАТріот»  Матвія ДЕРЕВЕНЧА, члена Міжнародної асоціації письменників і публіцистів, члена Національної спілки журналістів України, яка була опублікована в обл.. газеті «Одеські вісті» за 22.05.2012 р. у рубриці «Люди»).
Заєць, М.А. Цебрикове – долина надії  [Текст] : Історія. Економіка. Культура. 1804- 2004 / М.А.Заєць. – Одеса : «Астропринт», 2004. – 208 с.

В історико – краєзнавчому нарисі висвітлено історію, економіку, культуру селища міського типу Цебрикове Одеської області за 200 років його існування. На особливу увагу заслуговують розділи про заселення місцевості німцями-колоністами, розвиток підприємств та установ у минулому та за наших часів. Книга розрахована на масового читача.

Заєць, М.А. Цебриківський (Гофнунгстальський) край  [Текст] : Історія. Економіка. Освіта. Культура. Спорт  (кінець18 ст. – початок 21 ст.)  / М.А.Заєць. – Одеса : «Одеська КПФ», 2011. – 340 с.

Книга ставить за мету глибше висвітлити історичне минуле смт. Цебрикове та навколишніх сіл за більше ніж 200 років їх існування. Особливу увагу приділено історії заселення краю, його засновникам, розвитку Гофнунгстальської волості і Цебриківського району. Відображено досягнення в галузі виробництва, освіти, культури, спорту.

Видання рекомендується історикам, краєзнавцям, студентам, учителям шкіл і всім хто цікавиться історією свого регіону.