menu

  


 Віктор Васильович Деречин -  народився  28 серпня 1950 року в смт. Велика Михайлівка Одеської області – економіст, автор 350 наукових робіт, в тому числі 14 монографій і 4 навчальних посібників. Нагороджений золотою медаллю «За великий внесок в розвиток інженерної справи», срібною медаллю ім. А.Н.Підгорного "За видатний вклад в розвиток Інженерної академії України». Володів французькою мовою.

        Віктор Васильович  - Доктор економічних наук, професор, бувший завідуючий кафедри економіки, організації та обліку в агропромисловому комплексі (АПК) Одеського державного університету Деречин Віктор Васильович.  

         В 1974 році закінчив Одеський інститут народного господарства, за фахом «економіст». Кандидатська дисертація "Аналіз використання машинно-тракторного парку і шляхи його вдосконалення" була захищена у 1982 році в Києвському інституті народного господарства ім. Д.С. Коротченко. Також в Києві відбувся захист дисертації "Теорія і методологія аналізу використання основних фондів в умовах переходу до ринкової економіки". Науковий консультант – доктор економічних наук, професор В.В. Собко. Являвся вихованцем і послідовником наукової школи "Аналіз господарської діяльності" (організатор школи - професор М.Р. Ковбасюк).

         Основні направлення наукової діяльності: економічні проблеми науково-технічного процесу, головних галузей народного господарства, екології та ресурсозбереження. Засновник декількох наукових направлень: економічні проблеми регіонального агропродовольчого комплексу; еколого-економічні проблеми галузевих технологій; керування природоохоронною діяльністю. При консультації і під науковим керівництвом професора В.В. Деречина захищені 3 докторських та 16 кандидатських дисертацій. 

         Був Академіком  Міжнародної інженерної академії та Інженерної академії України, Міжнародної академії духовної єдності народів світу, Української екологічної академії наук та членом Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, радником по економічним питанням міжобласної суспільної організації «Чорноморський округ Козацтво Запорізьке».  Помер Віктор Васильович 24 серпня 2008 року в Одесі.

Джерела: Енциклопедія сучасної України  http://esu.com.ua/search_articles.php?id=26109