menu

Загальні положення про методико – бібліографічний відділ

1. Методико – бібліографічний відділ забезпечує єдність змісту, форм і методів діяльності всіх підрозділів як системи в цілому, так і кожної бібліотеки – філії.

2. Методико – бібліографічний відділ включає:
- допомогу бібліотекарям ЦБС в освоєнні нових методів і форм роботи;
- виявляє і впроваджує передовий досвід;
- організовує систему підвищення кваліфікації;
- координує роботу бібліотек;
- надає методичну допомогу бібліотекам – філіям;
- організовує обмін передовим досвідом між бібліотеками.
Методико – бібліографічний відділ і його функції:

- аналітична;
- впроваджувальна;
- інформаційна;
- координуюча;
- консультаційна;
-  контролююча;
- організаційна;
- педагогічна.

Сучасні методи методичної роботи:
- моніторинг діяльності ЦБС і бібліотек -філій;
- відслідковування динаміки щодо виконання основних показників роботита діяльності бібліотек району в цілому;
- аналіз статистичних, інформаційних, фактографічних документів;
- підготовка узагальнюючих матеріалів;
- проведення комплексу заходів із підвищенням фахового рівня бібліотекарів системи;
- підготовка та надання методичних консультацій, порад;
- відрядження; практикуми; семінарські заняття; "круглі столи”, тренінги;
- створення повноцінної системи безперервного навчання;
- впровадження бібліотечного маркетингу в діяльність бібліотек системи /підготовку і випуск рекламної продукції, інструктивно-методичних листів; посередництво при укладанні угод, листів - підтримки з державними, кооперативними, комерційними підприємствами/.

Методична діяльність складається з основних блоків:
- ціннісно-орієнтаційного;
- організаційно-нормативного;
- науково-аналітичного;
- інформаційного (інформаційно-педагогічного);
- інноваційного.         

Методична діяльність націлена на вирішення таких питань:
- забезпечення функціонування єдиної системи організаційно-методичного впливу на бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у районі;
- виявлення, аналіз, узагальнення та поширення досвіду роботи публічних бібліотек ЦБС;
- вивчення інновацій та запровадження їх у бібліотеках системи;
- надання консультацій, практичної допомоги з питань обслуговування; координація діяльності бібліотек системи;
- наукова-дослідна робота; підвищення професійної компетентності бібліотечних працівників;
- підготовка методичних матеріалів.

             
У методико – бібліографічному відділі працює провідний методист – Бойченко Оксана Валеріївна з 02.03.2009 року, провідний бібліограф –             Таращанська А. А. з 01.04.2016 року. З грудня 2016 року - Журба Ірина Олександрівна.

При методико – бібліографічному відділі працює методична рада ЦБС:
Бабінчук Л.М. – директор ЦБС.
Бойченко О.В. – провідний методист по бібліотечній справі.
Пинтя В.Г. - заступник директора по роботі з дітьми.
Журба І.О. - провідний бібліограф. 
Струк О.В. – провідний бібліотекар відділу комплектування.